Dini MekanlarÖnemli Şahsiyetler

Muhammed Nasuhi Hazretleri

Allah dostlarına olan muhabbetinden dolayı Halveti tarikatı şeyhi olan Karabaş-i Veli Hazretlerine intisab etti

Muhammed Nasuhi Hazretleri

Doğum tarihi 1648 vefat tarihi 1718 Nasuhi Hazretleri 1648 de Üsküdar Toygar Tepesi semtinde doğdu babası  Seyyid Sipahi Nasuhi bey, annesi Afife hanımdır Hz. Hüseyin’in soyundan olup Peygamber Efendimizin 28 kuşaktan torunudur.

Muhammed Nasuhi Hazretlerini babası ilim öğrenmesi için zamanın medreselerinde okuttu. Yüksek kabiliyeti ile genç yaşta tefsir, hadis, fıkıh gibi zahiri ilimlerle edebiyat ve fen ilimlerini de tahsil ederek alim oldu aynı konularda çeşitli eserler vücuda getirdi.

Allah dostlarına olan muhabbetinden dolayı Halveti tarikatı şeyhi olan Karabaş-i Veli Hazretlerine intisab etti. Kısa zamanda kemale erip mürşidinin teşviki ile Mudurnu’ya gitti 11 sene boyunca talebeler yetiştirdi.
1682 yılında Üsküdar’a dönerek Doğancılar Çakırcı Hasanpaşa, Şehit Süleyman Paşa ve Eyüp Sultan camilerinde vaaz ve nasihatlerde bulunarak insanlara dini mübini anlatmış pek çok insanın kurtuluşa ermesine vesile olmuştur.

İlgili Makaleler
Muhammed Nasuhi Hazretleri
Muhammed Nasuhi Hazretleri Haziresi

Karabaş-ı Veli Hazretleri’nin yanında talebe olduğu sıralarda hocası ile birlikte Doğancılar’da gezerken hocası kendisine şimdiki bu caminin olduğu arsayı göstererek;
-”Oğlum inşallah ileride bu yerler senin sayende mağmur olur ve kıyamete kadar rasathaneyi Nasuhi olarak anılır” duasını hatırlayarak bu yeri satın aldı. Yeniçeri ağası Hasan Paşa’nın yardımları ile biraz da borçlanarak Nasuhi Dergahı inşasını tamamladı dergahında ilim ile halkı irşad etti sayısız talebeler yetiştirerek bu Dergahı İhya eyledi.

Vefat edeceği gün talebelerinden Senai Efendi hocasını ziyaret etti Nasuhi Hazretlerinin hastalığı artmıştı Senai Efendi kendisine
-“Hocam oruç tutmayı birkaç gün bıraksanız da biraz İlaç kullanırsanız belki hastalığınıza iyi gelir” deyince Muhammed Nasuhi Hazretleri

-“Oğlum Allah’ın inayeti ile 30 senedir farzları değil nafile ibadetleri dahi noksan yapmamaya çalıştım İnşallah bu gece dergah-ı İzzet e oruçlu giderim” buyurdu.

Büyük velilerden olan Muhammed Nasuhi Hazretleri 1718 yılında Ramazan ayının 17. günü Pazartesi akşamı üzere Oruçlu olarak Hakk’ın rahmetine kavuştu umulur ki oruçlarını huzuru Resulullah’da kevserle açmışlardır.

Hayatı boyunca ve vefatından sonra çeşitli kerametleri zuhur etmiştir şüpheli şeylerden dahi kaçınarak halvetle dolu takva bir hayat yaşamıştır. Vefatından sonra dergah zaman içinde çeşitli sebeplerden dolayı üç defa restore edilmiştir.

Türbe içinde Nasuhi Hazretlerinin kabrinden başka zevcesi Hatice Hanım oğlu Alaaddin Efendi torunları Fazlullah, Şemsüddin Efendiler ve Muhittin Efendi ile zevcesi İfakat Hanım Sultan II Mahmut’un başmabeyincisi Selim Bey, Anadolu müşiri (Mareşal) Rüstem Paşa ve Zeybek İzzettin Paşa’nın kabirleri mevcuttur. Diğer oğulları yakınları devlet erkanından bazı ileri gelenler Cami avlusundaki kabristanda medfundurlar

Türbenin üzerindeki yazıda Zekai Efendi’nin
Makamı evliyadır menba-ı Feyzi futuhidir. Edeple dahil ol Sofi bu Dergah Nasuhidir” yazılıdır.

Muhammed Nasuhi Hazretleri

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu