ölçü ve tartıda hile

  • Sesli Kuran-ı Kerim
    Mutaffifin Suresi

    Mutaffifin Suresi (83.sure)

    Mutaffifin Suresi. Surenin Medine’de indiğini söyleyen müfessirler İbn Abbas’tan şöyle rivayet naklederler: Hz. Peygamber Medine’ye geldiği zaman Medineliler..

Başa dön tuşu