Önemli ŞahsiyetlerOnline Video

Akşemseddin Hazretleri (Video)

Baba tarafından nesebi Hz. Ebûbekir’e kadar uzanmaktadır.

Akşemsettin Hazretleri

Fâtih Sultan Mehmet’in hocası, mutasavvıf, âlim-tabip ve şairdir. Asıl adı Şemseddin Muhammed b. Hamza’dır. Ancak Akşemseddin Hazretleri veya kısaca Akşeyh adıyla şöhret bulmuştur. Akşemsettin Hazretleri, 792 (1390) yılında Şam’da doğdu.

Avârifü’l-maârif sahibi Şeyh Şehâbeddin Sühreverdi’nin (ö. 632/1234) torunlarından Şeyh Hamza’nın oğludur. Baba tarafından nesebi Hz. Ebubekir’e kadar uzanmaktadır. Yedi yaşlarında babasıyla birlikte Anadolu’ya gelerek o zaman Amasya’ya bağlı olan Kavak ilçesine yerleştiler. (799/1396-97)

İlgili Makaleler

Hayatının son yıllarını Göynük’te geçirdiği tahmin edilen Akşemseddin Hazretleri, Menâkıbnâme’ye göre 863 Rebîülâhirinin sonunda (Şubat 1459) burada vefat etti. Türbesi halen ziyaretgâhtır.

 

Antika ve Porselen Tamiri | Antika Hastanesi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu