Sesli Kuran-ı Kerim

Türkçe Meal ve açıklama ile İshak Danış sesinden video takipli Kur’an-ı Kerim hatmi şerifi. Tüm surelerin Arapça sesli ve Türkçe yazılı mealini okuyabilirsiniz.Tüm sureler en kısa sürede yüklenecektir.

Yenilik olarak sureleri sesli yerine görüntülü ve ok takipli olarak değiştiriyoruz.

 • Eyl- 2009 -
  23 Eylül
  Photo of Naziat Suresi

  Naziat Suresi

  Adını, "söküp çıkaranlar" manasına gelen "naziat" kelimesinden alır. Cenab-ı Allah, ilk beş âyette belirtilen güç ve melekelerle donattığı varlıklara yemin…

  Devamını Oku »
 • 22 Eylül
  Photo of Abese Suresi

  Abese Suresi

  Abese Suresi."Ya Resulallah! Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret" der. O esnada Resûlullah (a. s.) cevap vermez.Çünkü Kureyş'in bu ileri…

  Devamını Oku »
 • 22 Eylül
  Photo of Tekvir Suresi (81.sure)

  Tekvir Suresi (81.sure)

  Tekvir Suresi. Gökyüzünün sıyrılıp açılması.Gökyüzü yerle birlikte (maddi alem) yok edilecek,insanın önündeki madde engeli kalkacak,madde ötesi ile yüzyüze..

  Devamını Oku »
 • 21 Eylül
  Photo of İnfitar Suresi (82.sure)

  İnfitar Suresi (82.sure)

  İnfitar Suresi. Ayetler hakkında, kıyametin kopması sırasında “şiddetli sarsıntı neticesinde yerkürede meydana gelecek olan volkanik patlaklar ve derin...

  Devamını Oku »
 • 20 Eylül
  Photo of Mutaffifin Suresi

  Mutaffifin Suresi

  Mutaffifin Suresi. Surenin Medine’de indiğini söyleyen müfessirler İbn Abbas’tan şöyle bir rivayet naklederler: Hz.Peygamber Medine’ye geldiği zaman Medineliler ölçü ve…

  Devamını Oku »
 • 19 Eylül
  Photo of İnşikak Suresi

  İnşikak Suresi

  İnşikak Suresi. Kitabın arkadan veya sol tarafından verilmesi de kişinin inkarcı ve bedbaht olduğunu ifade eder. Bunlara amel defterleri verildiğinde…

  Devamını Oku »
 • 18 Eylül
  Photo of Büruc Suresi

  Büruc Suresi

  Büruc Suresi. Büruc kelimesi “açığa çıkmak, görünmek, saray ve köşk” anlamlarına gelen burcun çoğuludur. Astronomi terimi olarak burç, güneşin bir…

  Devamını Oku »
 • 17 Eylül
  Photo of Tarık Suresi

  Tarık Suresi

  Tarık Suresi. “Yıldızlarla da insanlar yollarını bulurlar” mealindeki ayetin mecazi anlamından hareketle Tarık, “manevi semadan gelip vicdana işleyen ve zihinlere…

  Devamını Oku »
 • 16 Eylül
  Photo of Ala Suresi (87.sure)

  Ala Suresi (87.sure)

  Ala Suresi. İlâhî kudret önceleri her türlü bitkileri, ağaçları yetiştirip uzun zaman sonra bunları kömür haline getirmiştir,ayet bu olayı ifade…

  Devamını Oku »
 • 15 Eylül
  Photo of Gaşiye Suresi

  Gaşiye Suresi

  Gaşiye Suresi. Adını,ilk ayette geçen ve her şeyi saran,dehşetli kıyamet günü anlamına gelen "ğaşiye" kelimesinden alır.Kıyamet her şeyi kuşatıp sardığı…

  Devamını Oku »
 • 15 Eylül
  Photo of Fecr Suresi

  Fecr Suresi

  Fecr Suresi. Zilhiccenin ilk on günü ise surenin inmesinden önce de Araplar’da kutsal sayılıyordu. 3. ayette geçen “çift ve tek”ten…

  Devamını Oku »
 • 14 Eylül
  Photo of Beled Suresi

  Beled Suresi

  Beled Suresi. “Belde” veya “şehir”den maksat Mekke’dir. “Ana baba ve bunlardan meydana gelen çocuklar”ın kimler olduğu hakkında farklı görüşler ileri…

  Devamını Oku »
 • 14 Eylül
  Photo of Şems Suresi

  Şems Suresi

  Şems Suresi.Bu tür doğal varlıklar ve olaylar üzerine yemin edilmesi hem evrenin genel düzenine, bunun insanlar için taşıdığı faydalara ve…

  Devamını Oku »
 • 13 Eylül
  Photo of Leyl Suresi

  Leyl Suresi

  Leyl Suresi. Zira aynı maddeden yaratılmış olan erkek ve dişi arasındaki cinsiyet farkının şuursuz tabiat tarafından bir tesadüf eseri olarak…

  Devamını Oku »
 • 13 Eylül
  Photo of Duha Suresi

  Duha Suresi

  Duha Suresi. Hz. Peygamber’in bu vakitte evinde veya Kabe çevresinde sesli olarak Kur’an’ı okuduğu, müşriklerin ise onu gizlice dinledikleri vakit…

  Devamını Oku »
 • 12 Eylül
  Photo of İnşirah Suresi (94.sure)

  İnşirah Suresi (94.sure)

  İnşirah Suresi. Kelime-i şehadette Efendimizin isminin Allah’ın ismiyle birlikte yer almasını, gökyüzünde melekler, yeryüzünde müminler tarafından hürmetle..

  Devamını Oku »
 • 12 Eylül
  Photo of Tin Suresi (95.sure)

  Tin Suresi (95.sure)

  Tin Suresi. Yaratılmışların en mükemmeli olan insanda bulunan ayetteki deyimiyle bu güzelliğin kaynağı,Allah’ın onu kendi eliyle yaratıp ruhundan üflemesi..

  Devamını Oku »
 • 11 Eylül
  Photo of Alak Suresi

  Alak Suresi

  Alak Suresi. Cebrail Hz. Peygamber’e “oku” dediğinde o okuma işinin okuma yazma bilenler tarafından yapılabileceğini düşünerek “Ben okuma bilmem” demişti.…

  Devamını Oku »
 • 11 Eylül
  Photo of Kadir Suresi (97.sure)

  Kadir Suresi (97.sure)

  Kadir Suresi. Kadir kelimesi sözlükte “güç, hüküm, değer, şeref” gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur’an’ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve…

  Devamını Oku »
 • 10 Eylül
  Photo of Beyyine Suresi (98.sure)

  Beyyine Suresi (98.sure)

  Beyyine Suresi. Açık delil manasına gelen ve birinci âyette geçen " beyyine " kelimesi sûreye ad olmuştur. Talâk sûresinden sonra…

  Devamını Oku »

Arkadaşınla Paylaş