Sesli Kuran-ı Kerim

Türkçe Meal ve açıklama ile İshak Danış sesinden video takipli Kur’an-ı Kerim hatmi şerifi. Tüm surelerin Arapça sesli ve Türkçe yazılı mealini okuyabilirsiniz.Tüm sureler en kısa sürede yüklenecektir.

Yenilik olarak sureleri sesli yerine görüntülü ve ok takipli olarak değiştiriyoruz.

 • Eki- 2009 -
  1 Ekim
  Photo of Nuh Suresi (71.sure)

  Nuh Suresi (71.sure)

  Nuh Suresi. Kur’an’da adı çok geçen ve dini tebliğ konusunda kavmiyle mücadelesine yer verilen peygamberlerin ilkidir.Kur’an’da Nuh’tan önceki bazı peygamber..

  Devamını Oku »
 • Eyl- 2009 -
  30 Eylül
  Photo of Cin Suresi (72.sure)

  Cin Suresi (72.sure)

  Cin Suresi. İnsanlar gibi cinler de kendi aralarında evlenip çoğalırlar;insanlara nisbetle daha üstün bir güce sahiptirler.Meselâ kısa sürede uzun mesafeleri

  Devamını Oku »
 • 29 Eylül
  Photo of Müzzemmil Suresi (73.sure)

  Müzzemmil Suresi (73.sure)

  Kuranı Kerim'in 73.suresi olan Müzzemmil Suresi. adını, ilk ayetindeki "el-müzzemmil" kelimesinden almıştır. "Müzzemmil Suresi" örtünüp bürünen demektir.

  Devamını Oku »
 • 28 Eylül
  Photo of Müddessir Suresi (74.sure)

  Müddessir Suresi (74.sure)

  Müddessir Suresi.Buradaki temizlik maddi manada alındığında “elbise” bir örnek olup genel olarak beden temizliğinin,keza ev bark,mabed vb. özel veya ortak..

  Devamını Oku »
 • 27 Eylül
  Photo of Kıyamet Suresi (75.sure)

  Kıyamet Suresi (75.sure)

  Kıyamet Suresi. Kendini kınayan (pişmanlık duyan) nefse yemin ederim (diriltilip hesaba çekileceksiniz). İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamaya..

  Devamını Oku »
 • 26 Eylül
  Photo of İnsan suresi (76.sure)

  İnsan suresi (76.sure)

  İnsan suresi. Kıyâmet suresinin son âyetlerinin devamı mahiyetindeki âyetlerde öldükten sonra dirilmeyi inkâr eden insana, onun varlık alanına çıkmazdan önce..

  Devamını Oku »
 • 25 Eylül
  Photo of Murselat Suresi (77.sure)

  Murselat Suresi (77.sure)

  "Gönderilenler" anlamına gelen "el-murselat" kelimesi ile başladığı için sure bu adı almıştır. Alemin idaresi ile görevli bazı melekler veya rüzgarlar,yahut..

  Devamını Oku »
 • 24 Eylül
  Photo of Nebe Suresi (78.sure)

  Nebe Suresi (78.sure)

  Nebe Suresi “önemli haber” demektir. Burada ise kıyamet haberi anlamında kullanılmıştır.Kıyamet gününde evrendeki mevcut düzenin bozulması,Allah’tan başka..

  Devamını Oku »
 • 23 Eylül
  Photo of Naziat Suresi (79.sure)

  Naziat Suresi (79.sure)

  Adını, "söküp çıkaranlar" manasına gelen "naziat" kelimesinden alır. Cenab-ı Allah, ilk beş âyette belirtilen güç ve melekelerle donattığı varlıklara yemin…

  Devamını Oku »
 • 22 Eylül
  Photo of Abese Suresi (80.sure)

  Abese Suresi (80.sure)

  Abese Suresi."Ya Resulallah! Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret" der. O esnada Resûlullah (a. s.) cevap vermez.Çünkü Kureyş'in bu ileri…

  Devamını Oku »
 • 22 Eylül
  Photo of Tekvir Suresi (81.sure)

  Tekvir Suresi (81.sure)

  Tekvir Suresi. Gökyüzünün sıyrılıp açılması.Gökyüzü yerle birlikte (maddi alem) yok edilecek,insanın önündeki madde engeli kalkacak,madde ötesi ile yüzyüze..

  Devamını Oku »
 • 21 Eylül
  Photo of İnfitar Suresi (82.sure)

  İnfitar Suresi (82.sure)

  İnfitar Suresi. Ayetler hakkında, kıyametin kopması sırasında “şiddetli sarsıntı neticesinde yerkürede meydana gelecek olan volkanik patlaklar ve derin...

  Devamını Oku »
 • 20 Eylül
  Photo of Mutaffifin Suresi (83.sure)

  Mutaffifin Suresi (83.sure)

  Mutaffifin Suresi. Surenin Medine’de indiğini söyleyen müfessirler İbn Abbas’tan şöyle rivayet naklederler: Hz. Peygamber Medine’ye geldiği zaman Medineliler..

  Devamını Oku »
 • 19 Eylül
  Photo of İnşikak Suresi (84.sure)

  İnşikak Suresi (84.sure)

  İnşikak Suresi. Kitabın arkadan veya sol tarafından verilmesi de kişinin inkarcı ve bedbaht olduğunu ifade eder. Bunlara amel defterleri verildiğinde…

  Devamını Oku »
 • 18 Eylül
  Photo of Büruc Suresi (85.sure)

  Büruc Suresi (85.sure)

  Büruc Suresi. Büruc kelimesi “açığa çıkmak, görünmek, saray ve köşk” anlamlarına gelen burcun çoğuludur. Astronomi terimi olarak burç, güneşin bir…

  Devamını Oku »
 • 17 Eylül
  Photo of Tarık Suresi (86.sure)

  Tarık Suresi (86.sure)

  Tarık Suresi. “Yıldızlarla da insanlar yollarını bulurlar” mealindeki ayetin mecazi anlamından hareketle Tarık, “manevi semadan gelip vicdana işleyen ve..

  Devamını Oku »
 • 16 Eylül
  Photo of Ala Suresi (87.sure)

  Ala Suresi (87.sure)

  Ala Suresi. İlâhî kudret önceleri her türlü bitkileri, ağaçları yetiştirip uzun zaman sonra bunları kömür haline getirmiştir,ayet bu olayı ifade…

  Devamını Oku »
 • 15 Eylül
  Photo of Gaşiye Suresi (88.sure)

  Gaşiye Suresi (88.sure)

  Gaşiye Suresi. Adını,ilk ayette geçen ve her şeyi saran,dehşetli kıyamet günü anlamına gelen "ğaşiye" kelimesinden alır.Kıyamet her şeyi kuşatıp sardığı…

  Devamını Oku »
 • 15 Eylül
  Photo of Fecr Suresi (89.sure)

  Fecr Suresi (89.sure)

  Fecr Suresi. Zilhiccenin ilk on günü ise surenin inmesinden önce de Araplar’da kutsal sayılıyordu. 3. ayette geçen “çift ve tek”ten…

  Devamını Oku »
 • 14 Eylül
  Photo of Beled Suresi (90.sure)

  Beled Suresi (90.sure)

  Beled Suresi. Belde veya şehirden maksat Mekke’dir. Ana baba ve bunlardan meydana gelen çocuklar”ın kimler olduğu hakkında farklı görüşler ileri…

  Devamını Oku »
Arkadaşınla Paylaş
Beled Suresi (90.sure),
Size %%from_name%% gönderdi.
https://www.nasihatler.com/beled-suresi/,
,