Sesli Kuran-ı Kerim

Türkçe Meal ve açıklama ile İshak Danış sesinden video takipli Kur’an-ı Kerim hatmi şerifi. Tüm surelerin Arapça sesli ve Türkçe yazılı mealini okuyabilirsiniz.Tüm sureler en kısa sürede yüklenecektir.

Yenilik olarak sureleri sesli yerine görüntülü ve ok takipli olarak değiştiriyoruz.

 • Eki- 2009 -
  11 Ekim
  Photo of Saf Suresi

  Saf Suresi

  Saf Suresi Adını, müminlerin saf tutarak Allah yolunda savaştıklarını bildiren 4. âyetinden almıştır; 14 ayettir. Saff Suresi, Medine'de indirilmiş surelerdendir.…

  Devamını Oku »
 • 10 Ekim
  Photo of Cuma Suresi

  Cuma Suresi

  Cuma Suresi Kuranı Kerim'in 62.suresi.Medine'de inmiştir; 11 ayettir. Münafıkların davranışlarından söz ettiği için bu adı almıştır. Ey iman edenler! Cuma…

  Devamını Oku »
 • 9 Ekim
  Photo of Munafikun Suresi

  Munafikun Suresi

  Munafikun Suresi.Müslüman muamelesi gören ve onlarla iç içe yaşayan ama gerçekte inanmayan ve müminler aleyhine çalışmalar yapan münafıklar hakkında önemli

  Devamını Oku »
 • 8 Ekim
  Photo of Tegabun Suresi

  Tegabun Suresi

  Kuranı Kerim'in 64.suresi olan Tegabun Suresi. Medine'de inmiştir; 18 ayettir. Adını, dokuzuncu ayette geçen ve aldanma, kâr-zarar manasına gelen "tegabun"…

  Devamını Oku »
 • 7 Ekim
  Photo of Talak Suresi

  Talak Suresi

  "Talak" boşama anlamına gelir. Sure boşama konusunu ihtiva ettiği için bu ismi almıştır; Medine'de inmiştir.12 ayettir. "Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınızda,…

  Devamını Oku »
 • 6 Ekim
  Photo of Tahrim Suresi

  Tahrim Suresi

  Tahrim Suresi.Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona,sizden daha iyi kendini Allah'a veren,inanan,tevbe eden,ibadet eden,dul ve bâkire eşler verebilir.4.ayetin iyi..

  Devamını Oku »
 • 5 Ekim
  Photo of Mülk Suresi (67.sure)

  Mülk Suresi (67.sure)

  Mülk Suresi adını,birinci ayetinde geçen "el-mülk" kelimesinden almıştır.Ayrıca Tebareke,Münciye, Mücadele,Mani'a,Vakiye adları ile de anılır. Bu sureyi..

  Devamını Oku »
 • 4 Ekim
  Photo of Kalem Suresi (68.sure)

  Kalem Suresi (68.sure)

  Kalem Suresi. Mekke müşrikleri şair,kâhin ve sihirbazların cinlerden bilgi ve ilham aldıklarına inanırlardı. Hz.Peygamber’in de onlar gibi cinlerin etkisi..

  Devamını Oku »
 • 3 Ekim
  Photo of Hakka Suresi

  Hakka Suresi

  Hakka Suresi.Kuranı Kerim'in 69.suresi olan. Mekke'de nazil olan bu sure,52 ayettir.Adını,ilk ayetindeki "el-hâkka" kelimesinden almıştır. "Hakka"ya değişik

  Devamını Oku »
 • 2 Ekim
  Photo of Mearic Suresi

  Mearic Suresi

  Mearic Suresi.Müfessirlere göre 4.ayette geçen ruhtan maksat Cebrâil’dir.Miktarı elli bin yıl olan gün”den ne kastedildiği konusunda farklı görüşler ileri..

  Devamını Oku »
 • 1 Ekim
  Photo of Nuh Suresi

  Nuh Suresi

  Nuh Suresi.Gerçekten de, (imana gelmeleri ve böylece) günahlarını bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar..

  Devamını Oku »
 • Eyl- 2009 -
  30 Eylül
  Photo of Cin Suresi

  Cin Suresi

  Cin Suresi.İnsanlar gibi cinler de kendi aralarında evlenip çoğalırlar;insanlara nisbetle daha üstün bir güce sahiptirler.Meselâ kısa sürede uzun mesafeleri

  Devamını Oku »
 • 29 Eylül
  Photo of Müzzemmil Suresi (73.sure)

  Müzzemmil Suresi (73.sure)

  Kuranı Kerim'in 73.suresi olan Müzzemmil Suresi. adını, ilk ayetindeki "el-müzzemmil" kelimesinden almıştır. "Müzzemmil Suresi" örtünüp bürünen demektir.

  Devamını Oku »
 • 28 Eylül
  Photo of Müddessir Suresi

  Müddessir Suresi

  Müddessir Suresi.Buradaki temizlik maddi manada alındığında “elbise” bir örnek olup genel olarak beden temizliğinin,keza ev bark,mabed vb. özel veya ortak..

  Devamını Oku »
 • 27 Eylül
  Photo of Kıyamet Suresi

  Kıyamet Suresi

  Kıyamet Suresi. Kendini kınayan (pişmanlık duyan) nefse yemin ederim (diriltilip hesaba çekileceksiniz).İnsan, kendisinin kemiklerini biraraya toplayamayacağımızı mı sanır? Nefs-i emmâre:…

  Devamını Oku »
 • 26 Eylül
  Photo of İnsan suresi

  İnsan suresi

  Mekke'de veya Medine'de nâzil olduğuna dair rivayetler vardır; 31 ayettir. Adını ilk âyetinde geçen "el-insân" kelimesinden almıştır.

  Devamını Oku »
 • 25 Eylül
  Photo of Murselat Suresi

  Murselat Suresi

  "Gönderilenler" anlamına gelen "el-murselat" kelimesi ile başladığı için sure bu adı almıştır. Alemin idaresi ile görevli bazı melekler veya rüzgarlar,yahut..

  Devamını Oku »
 • 24 Eylül
  Photo of Nebe Suresi

  Nebe Suresi

  Nebe Suresi “önemli haber” demektir. Burada ise kıyamet haberi anlamında kullanılmıştır.Kıyamet gününde evrendeki mevcut düzenin bozulması,Allah’tan başka var olan her…

  Devamını Oku »
 • 23 Eylül
  Photo of Naziat Suresi

  Naziat Suresi

  Adını, "söküp çıkaranlar" manasına gelen "naziat" kelimesinden alır. Cenab-ı Allah, ilk beş âyette belirtilen güç ve melekelerle donattığı varlıklara yemin…

  Devamını Oku »
 • 22 Eylül
  Photo of Abese Suresi

  Abese Suresi

  Abese Suresi."Ya Resulallah! Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret" der. O esnada Resûlullah (a. s.) cevap vermez.Çünkü Kureyş'in bu ileri…

  Devamını Oku »

Arkadaşınla Paylaş