Anasayfa » Kitap Tanıtımları » Vird Ne Demektir?
İdealnokta.com bir Semerkand kuruluşudur.

Vird Ne Demektir?

“Eğer , sen himmet etmezsen,bu vird Allah katında makbul bir zikir olmaz” diye düşünürse işte bu acizlik hali, Allah Teala’nın çok daha hoşuna gider.

Hatme/ Ne Demektir? Vird Ne Demektir?

yolunda vird, günlük ders olarak yapılan zikirdir. Bu ders, müridin kalbindeki manevi hastalıkları yok etmesi için verilir. Vird, kişiye özel verilen zikir dersidir. 24 saat içinde bir defa yapılır. En azı 5000 defa kalp üzerinde Allah adı zikredilir. 21.000’den sonrası 101.000’e kadar “letaif zikri” adı verilir. Bundan sonra da nefiy ve ispat ( zikri) adıyla zikir yapılır. Vird, kalpten Allah’ı zikretmenin adıdır.

İzin Alarak Vird Çekmenin Önemi

Vird dersine, sofiler arasında “tesbih çekmek” adı da verilir. İnsan kendi başına tesbih çekse beklenen faydayı göremez. Hatta zarar bile görebilir. Bu yola girmeden önce veya girdikten sonra kendi başına hareket ederek, usulüne uygun davranmayan bazı müridlere şeytan musallat olmuş olabilir. Ancak kamil bir mürşidin izniyle ve usulüne göre yapılan zikirde bu duruma rastlanmaz.
Vird ve varidat, aynı kökten türetilmiş iki kelimedir. Varidat, kalbe gelen ilham ve manevi feyizler demektir. Çünkü mürşid-i kamil, müridine zikir dersi verirken (telkin) zikirden meydana gelen varidatı da bilir. Mürşid-i kamil, nasıl zikretmesi gerekiyorsa ona göre ders verir. İnsanın manen kaldırabileceği kadar ders verir. O zaman zarar görmez. Yoksa kişi, kendi başına istediği yapmaya kalkarsa faydadan çok zararını görebilir.

“Vird tedavi etmelidir. Eğer mürid, virdini tamamladıktan sonra, ‘Ben bu günahkar halimle Allah’ı zikretmeye ehil değilim. Eğer kurban, sen himmet etmezsen, bu zikir Allah katında makbul bir zikir olmaz’ diye düşünürse işte bu acizlik hali, Allah Teala’nın çok daha hoşuna gider. Bu, şaka değil, oyun değil, belki de müridin Allah katında en makbul amelidir.” (K.S)

Bu yolun büyüklerinden -ı Bilvanisi hazretleri (K.S) bir sohbetinde, “Bir kimse, mürşidinden habersiz 100.000 kere tesbih çekse, bir kimse de mürşidinden talimat alarak yine 5000 defa tesbih çekse, 5000 defa tesbih çeken daha fazla istifade etmiş olur” buyurmuştur. Çünkü vird-den maksat, kalbin manevi olarak çalışmasıdır. Sûfi, kalp virdini çekerek letaiflerinin harekete geçmesini sağlamış olur.

Letaif Ne Demektir?

Letaif, “insan bedeninde yer alan bazı zikir merkezleredir. Bu merkezler sayesinde insan bedeni zikreder hale gelir. Çünkü her insan bedeni toprak, su, hava, ateş ve nefisten meydana gelir. Bunlar yaratılmış maddi alemden birer parçadır. Onun için bunlara “halk alemi” denir. Diğer beş özellik daha vardır ki bunlar kalp, ruh, sır, hafi ve ahfadır. Bunlara da “emir alemi” denir. Emir aleminin maddi bir şekli yoktur. Yüce Allah insanı, bu on özelliği ile yaratmıştır. İnsandan kemal/manevi olgunluk istenmektedir.
İnsan bedeninde emir aleminin letaif yerleri şöyledir: Sol memenin dört parmak altı, kalptir. Sağ memenin dört parmak altı ruh letaifinin yeridir. Sol memenin iki parmak üstü de sır letaifinin, sağ memenin iki parmak üstü ise hafi letaifinin yeridir. Göğüs kafesinin üst ucu yani gırtlak çukurunun olduğu yer de ahfa yeridir. Nefsi letaifi iki kaşın orta yeridir. Bütün letaiflerin merkezi kalptir.

İnsan bir mürşidin nazarını alınca, içindeki nefsin gücü azalmış; yani nefis felç olmuş gibi olur. İki kaşımız arasında bulunan nefsin başı ile iki kürek
kemiği arasında yer alan nefsin ayakları toparlanmaya başlar. Etkileri azalır. O zaman letaifler yükselmeye başlar. Nefis de onlara tabi olur. Bu sayede nefsin kötü sıfatı değişmeye başlar.

Virdin Faydası

Bu yolda, ömründe doğru dürüst bir ibadet yapmamış, kötülüklerin hepsini işlemiş, tesbihini de samimiyetle ilk çektiği gün, bütün eşyanın zikrini duymaya başlamış kişiler vardır. Bundan daha güzel olanı şudur; bu yolda, Rabbül aleminin aşk ve muhabbeti, zikir ile kalpte nasıl devamlı tutulacağı öğretilir.
Vird çekerken mürid, lisan-ı hal ile, “Göklerin ve yerin Rabb ‘i kimdir?” (Ra’d 13/16) buyuran Rabbimiz’e, “Allah’tır” diyerek cevap vermiş olur. Zira kalbimiz, yüce Allah’ın evidir. Biz de ayette geçtiği gibi, “De ki, Allah” (Ra’d 13/16) sırrınca, “Allah” diyerek bu evin kapı tokmağını vurmuş oluruz.

Virdin Temel Özelliği

Kalp Allah’tan (C.C) başka her şeyi unutursa, gerçek kulluğun gereği olan her şey kendiliğinden kalbe dolar. Çünkü kalp görülmeyen, tutulmayan bir şeydir, yani madde değildir, yer kaplamaz. Ancak yürek dediğimiz et parçası farklıdır.
, kalbin ıslah edilmesiyle ilgilenir. Kalbin yürekle ilgili olan kısmı, aklın beyin ile olan ilgisine benzer. Mesela bir şişeye hava sokmak için uğraşmak gerekmez. Şişedeki sıvıyı boşaltmak yeterlidir. Şişedeki sıvı boşaltılınca hava da kendiliğinden içeri girer. Kalp de buna benzer. Mahlûkların sevgisi hatta düşünceleri kalpten çıkarılınca oraya Allah (C.C) sevgisi, nuru, feyzi, marifeti kendiliğinden girer.

Onun için bu yolun büyükleri virde, gizli zikir özelliği ile bakmışlardır. Çünkü zikir gizli olarak yapıldığı zaman pek çok kalbi hastalıktan kişiyi kurtarır, ıslah eder. Mesela efendilerimiz vird esnasında, “Vesvese gelirse onu kovmaya çalışmayın. Zira aslında vesvesenin bir zararı yoktur. Siz vesveseye hiç aldırış etmeyin, ona itibar etmeyin ve düşünmeyin. Onunla alakadar olup durmayın. Fakat virdi çekmeye devam edin. Çünkü vird çekmeye devam ederseniz, zikrin nuru meydana gelir ve bu nur kalbe tesir eder” buyurmuşlardır.
Çünkü insanın kalbine tesir eden kelimeler değil, onun içindeki nurdur. Kalbe nur girdi mi vesvese de kaybolur. Bu sebeple mürid, virdi çekmek için gösterdiği gayretten dolayı vesvese geldiğini bilmelidir. Sevgili Peygamberimiz (SAV) buyurmuş:

“İnsanı korumakla görevli (hafaza) meleklerinin işitmediği gizli zikir, onların işittiği (açık) zikirden yetmiş kat daha faziletlidir.”

Vird Ne Zaman Çekilir?

Virde başlama ve bitirme saati çok önemlidir. Mürid bir vakti (sabah, öğlen, ikindi, yatsı) belirleyip ona niyet ederek kendine o vakti adet edinmelidir. Bu kimse arada bir (uyuyakalmış, hasta olmuş, ve benzeri) belirlediği vakte riayet edemezse bir şey olmaz. Efdal olan imsaktan imsağadır. Vird dersi yirmi dört saat içinde tamamlanır. Yukarıda söylediğimiz gibi başlangıç saati ile bitirme saatini herkes kendi durumuna göre ayarlayabilir. Malum; oruç tutarken imsak vakti girince, eski gün de bitmiş oluyor. İmsak vakti başladığında nasıl ki yemek ve içmek sona eriyorsa; aynen bunun gibi, virde başladığımız saatten yirmi dört saat sonrasına kadar zikir yapabiliriz. Ancak 24 saat bitince, yeni günün vazifesi başlamış olur.

hazretleri (K.S) buyurdu: “Virde sabah ve akşam vakti arasında herhangi bir vakit tahsis edilmesi gerekir. Çünkü bu güneşin doğuşu ile batışı vaktinde ve ikisi arasındaki zamanı ihya etmek, bu yolun büyüklerine göre en mühim işlerdendir. Hatta büyükler bu işi, tarikatta farz kılınmış namaz gibi önemli görmüşlerdir.”

Vird Nasıl Çekilir?

Vird tesbih ile çekilir. tesbihi sağ elimize alırız. Daha önce letaifte tarif ettiğimiz şekilde kalbimizin hemen alt kısmına elimizi koyup dilimizi damağa yapıştırarak her bir tesbih tanesini “kalbimizden” Allah Allah diyerek çeviririz. Bunu söylerken dilimizin damağımıza yapışık olmasına dikkat ederiz. İçimizden söylediğimiz Allah kelimesinin manasını düşünürüz. Kalbin illa o kelimeyi söyleyip söylememesi mühim değildir. O mananın kalbe yerleşmesi lazımdır.
Burada kıymetli olan, kalbin her seferde atışına uygun olarak “Allah… Allah…” demesi değildir. Asıl önemli olan, “Allah” manasının kalbe yerleşmesidir. Bu mana kalbe yerleşince, kalbin devamlı Allah’ı hatırlama kabiliyeti ortaya çıkmış olur.

Mananın kalbe yerleşmesinin anlamı şudur: Diyelim ki yalnız kalbin atışı ile beraber olarak Allah kelimesi söylenmiş olsa; normal bir kalp dakikada altmış kere atar. Biz de dakikada altmış kere “Allah… Allah…” demiş oluruz. Ama mana oraya yerleşirse kesintisiz binlerce kere “Allah… Allah…” diye zikir meydana gelir. Onun için biz, yalnız kelimenin manasını düşünüp bu manayı kalbe yerleştirmeye gayret ederiz. İnsan o manayı kalbe yerleştirdiği zaman artık o kelimeyi söyleyince artık kelimenin anlamına takılıp kalmaz.
Peki, “Allah” kelimesinin manası kalbe yerleşince ne olur? İşte o zaman Peygamber Efendimiz’in (SAV) tarif ettiği “ihsan makamı” elde edilmiş olur. makamına ulaşan kişi, sanki devamlı Allah Teala’yı görür gibi yaşamaya çalışır.

, göz önüne gelmediğinde rabıta yaparken acele etmeyin. Virdin başında ve sonunda göz önüne gelmese de gerekir; işlediğin günahı düşün.” Şeyh Abdurrahman-ı Tahi hazretleri (K.S)

Vird İnsana Ne Kazandırır?

Bu yolun büyükleri, kalbi, boş bir kaba benzetirler: “İnsan, bir kamil mürşide tabi olmadan önce nefis, bu kabın içerisine dünya düşüncesini ve sevgisini doldurur. Halbuki Rabbü’l-alemin kalbi, kendi sevgisinin ve zikrinin doldurulması için yaratmıştır. Aksi halde nefis, insan kalbini yaratılış gayesinden başka şeyler için kullanmaya başlar.”
İşte sadat-ı kiram, kalpteki yaratılış gayesine uygun olmayan, işe yaramaz şeyleri kalpten çıkarırlar. Onların yerine Allah Teala’nın sevgisinin, zikrinin kalbe yerleşmesi için bize bir usul gösterirler.

Zikir çekmeyen (gerçek manada) Nakşibendi olamaz.” (Gavs-ı Sani hazretleri K.S)

Bu vird dediğimiz tesbih çekme işi, kalpteki dünya sevgisini yavaş yavaş çıkartır. Yerine Allah Teala’nın gerçek sevgisini koymaya başlar. Kalp zikri tamam olunca da letaiflere geçilir. Tesbih bu sefer letaifler (vücudun manevi zikir merkezleri) üzerinde çekilir. Letaif zikri çekenler de tesbih çeker. Nihayet letaif zikri de bir müddet sonra biter. Kalp zikri dediğimiz ders, maksat hasıl oluncaya kadar devam eder. Netice manevi hastalıklardan kurtulmaya bağlıdır. Hastalıklar geçince ne olur? Mürid de olur, eğer ilmi icazeti varsa insanlara irşad etme izni verilir.

Kamil mürşidler, evliyalar mutlaka bu safhalardan geçmişlerdir. Bu makamları geçen kişilere, dışarıdan baktığınızda bir değişiklik göremezsiniz. Onun için insan, evliyayı karşısında görse hemen ayırt edemez. Çünkü değişiklik içeride kalpte olur. Değişiklik içte olduğu için insan dışarıdan bakmakla bir şey anlamaz. Şeyh Abdurrahman-ı Tahi hazretleri (K.S) buyurdu:

“Yüce Allah bir kimseye, fazilet ve ihsanıyla bu yola girmeyi, bir şeyhi sevmeyi, ilahi muhabbetten içirmek suretiyle iyilikte bulunmuş olsa, bu yolun büyükleri, o kişide ihlas, muhabbet ve teslimiyet meydana gelmesi için bu halin peşinden vird dersi verirler.”

Sadat-ı kiram efendilerimiz, kalplerdeki hastalıklardan bizi kurtaracak manevi doktorlardır. Doktorun verdiği reçeteyi takip etmek lazımdır. İnsan kendi aklına göre günde şu kadar Kur’an okursam, şu kadar salavat çekersem, şöyle yaparsam şöyle sevap olur, böyle sevap olur, diyerek bu seviyeye gelemez. Çünkü bunların bizi nasıl tedavi edip etmeyeceğini bilmiyoruz? Hangisi yapılırsa daha faydalı olur, biliyor muyuz? İlacın dozunu doktor biliyor, doktorun dediğini yapmak gerekir.
Peki, bizler Allah’tan haşa uzak mıyız? Elbette değiliz; zira müslümanız. Burada anlatmak istediğimiz, Müslümanlığın değerinin nasıl artacağıdır. Çünkü Allah Teala her zaman kullarına yakındır. Ama biz, Allah’a yakınlaşmıyoruz. O devamlı bizim yanımızda olduğu halde biz O’nu her zaman hatırlamıyoruz. Niye? İçimizdeki manevi hastalıklardan … Halbuki insanın asli görevi, Allah’ı her zaman hatırlamak ve anmaktır.

"Eğer kurban, sen himmet etmezsen,bu vird Allah katında makbul bir zikir olmaz" diye düşünürse işte bu acizlik hali, Allah Teala'nın çok daha hoşuna gider. Hatme/Hatim Ne Demektir? Vird Ne Demektir? Nakşibendilik yolunda vird, günlük ders olarak yapılan zikirdir. Bu ders, müridin kalbindeki manevi hastalıkları yok etmesi için verilir. Vird, kişiye özel verilen zikir dersidir. 24 saat içinde bir defa yapılır. En azı 5000 defa kalp üzerinde Allah adı zikredilir. 21.000'den sonrası 101.000'e kadar "letaif zikri" adı verilir. Bundan sonra da nefiy ve ispat (kelime-i tevhid zikri) adıyla zikir yapılır. Vird, kalpten Allah'ı zikretmenin adıdır. İzin Alarak Vird Çekmenin Önemi Vird…

Bu konuya puan verin

Beğeniler

Özet : Konu hakkındaki beğenileriniz

Kullanıcı Oylaması: 4.23 ( 187 oy)
0
Gavs-ı Sani hazretleri (K.S) buyurdu: “Gönlün gıdası
zikirdir. Günahlar, şeytanın
gıdasıdır. Kalbini diriltmek ve
beslemek isteyen kimse, yüce
Allah’ın zikrine devam etmelidir.
Günah işleyenler, kalplerini
zayıflatıp şeytanı kuvvetlendirmiş
oluyorlar. Şeytanı kuvvetli olanın
da dini zayıf oluyor.”

Mürid vird çekmeye başlayınca, daha önceden bedenimizi kendi bildiği gibi çekip çeviren nefis, bu defa zayıflamaya başlar, yalnız kalır. Bedenin organları da ibadet etmekten zevk alır. Çünkü “halk alemi”nden olan nefis, “emir alemi”nden olan kalp karşısında mağlup olmuş ve onun emrine girmiş olur. Onun için de beden ibadet etmekten haz duymaya başlar. Bu yüzden vird çok önemlidir.

hazretleri (K.S) buyurdu: “Nafile amelleri, kamil bir mürşidden izin almadan kimse yapmasın. Eğer kamil bir şeyh bulamaz ise o zaman istifade etsin.”

Hamdolsun alemlerin Rabb’ine, Salat ve selam O’nun Habib-i Ekremi’ne, aline ve ashabına …

Ahmet ÇAĞIL & Mehmet ILDIRAR

İlgili Bağlantılar

A’li İmran Suresi

A’li İmran Suresi Medine’de nazil olmuştur. 200 ayettir. Hz. Meryem’in babasının mensup olduğu İmran ailesinden söz edildiği için sure bu adı almıştır. A’li İmran Suresi (The Family Of Imran) Kuranı Kerim’in 3.suresi olan A’li İmran Suresi Meali Sure-i Âl-i İmran Medine’de nâzil olmuştur. 200 (İki yüz) âyettir. 34-37. âyetlerde Hz. Meryem’in babasının mensup olduğu İmrân ailesinden …

Ahde Vefa ve Hizmette Sabır

Gavsımız geçenlerde sohbetinde buyurdu ki: “Şeytanı kandıran nefistir. Allah Teâlâ şeytana Adem’e secde et diye emretti, hemen nefis devreye girip.. Hepimiz Allah’ın kuluyuz. Ruhlarımız yaratıldığında Allah’a verdiğimiz sözün gereğini yerine getirmemiz lâzım. Buna ahde vefa diyoruz. Abde vefa ile ahde vefa genellikle birbirine karıştırılıyor. Esas konumuz ahde vefadır, abde (kula) vefa …

115 yorum

 1. Ben İzmir’de bir vekil arıyorum. Tövbe almayı çok istiyorum. Daha önce almıştım ama çocuktum farkındalığım yoktu. Acaba bana yardımcı olur musunuz?

 2. Bursada ulasabilecegim hanım bir vekil aramaktayim.menzille tanıştıktan kısa süre sonra şehir değiştirmek durumunda kaldım vird almaya bi türlü fırsatim olmadi bu haseble , yardımcı olursanız çok müteşekkil olacağım .

 3. Vİrd dışında gün içerisinde sesli bir şekilde sadece kendinin duyacağı tonda Allah diyebilirmiyiz? Yine gün içerisinde vird dışında sayı belirlemeden salavat,Elhamdülilahi ala külli hal,hasbunallahi venimel vek diyebilirmiyiz , ihlas süresini okuyabilir ve cuma günleri namazdan sonra 7 şer kez Ayetel kürsi,ihlas,fela ve nas süresi okuabılırmıyız, yine cuma günleri 100 kez salavat getırebılırmıyız. namazlardan sonra ismi Azam tesbihatını yapabılırmıyız. Vird hakkında unuttuğum bir soru olabilir sizinde bildiğiniz şeyi paylaşırsanız sevınırım şimdiden Allah Razı Olsun..

  • Nasihatler.Com

   Nakşibendi yolunun esası kalbi zikirdir. Yani dile vurmadan kalp ile yapılır. Gavs Hz.lerinin buyurduğu üzere “Günlük ders bittikten sonra yürürken, otururken sayıya vurmadan kalben Allah demeye devam etmek” lazım. Buna göre tesbihat yapılır.

 4. benim aynı saatte çekme imkanım olmuyor 24 saati dolmuş olursa çekmiyeyimmi

 5. Selm üstadım bende nakşi tarıkatı mensubuyum 4 senedir sohbetlere ve hatmeyı hacigana katılıyorum fakat işim gereği düzenli vird alamadım buyuzden deniyorki sen tarikat ehlindensin kelimeyi tevhıt çekemezsin deniyor bende belirlibi sayıda vaktim elverdikce çekersem olurmu bi cevap lutfen ARŞIN YÜCE SAHİBİ ALLAH RAZI OLSUN

 6. Selamün aleyküm kurban ben yaklaşık 20 yıldan beri cemaateyim.ama bir türlü istikrar sağlayamadım.virdim 17 bine kadar çıkardım bir gafletle derslerimi bıraktım.bir türlü cemaatle muhabbet kuramadım bir yabancı gibiyim acaba diyorum ben buraya ait değilmiyim kendime muhabbet sağlayabileceğim başka cemaatemi geçsem diye düşünüyorum.şuan virdimi 7 bin olarak çekiyorum yaklaşık 1 yıl olacak 2 ay önce vekillerden birine ders arttırmak istedim bana nasıl düzenlik çekiyormusun dedi ben de eh işte dedim bir ay daha bekle dedi 2 ay oldu ama ben ne sohbete ne hatmeye gidiyorum çevremde hiç sofi yok bulunduğumuz yerde bir kaç sofi var ama onların da camii ye geldiklerine pek raslamadım.

  • Şeytan yalnız insana kolay tesir eder. İnsan cemaatle olunca şeytanın etkisi azalır. Bu nedenle sofilerle birlikte olmaya gayret edin.Eğer yapamıyorsanız ve sofi yoksa Semerkand TV veya Semerkand radyoyu dinleyin. Bu ikisi size yardımcı olacaktır.
   Bu kapıya ait olmayan kapıya gelemez. Sizin kendinizi yabancı gibi hissetmeniz nefsinizdendir. Nefs ve şeytanın gayesi sofiyi mürşidin himmetinden kopartmaktır. Siz buradan ayrılsanız başka gidecek kapı mı var?
   Burada bulamayacağınız hiçbir şey yoktur. Yeter ki istemeyi bilin..
   Öncelikle kişi nefsinin hasta olduğunu ve kendisinin de aciz olduğunu kabul etmesi gerekir. Kendisini tüm yaratılmışlardan daha aşağı görmesi gerekir.
   Şeytanın ilmi hiç kimsede yoktur, insan bu nedenle kendisini ondan aşağı bilmelidir.
   Firavunun saltanatı hiç kimsede yoktur. Kişi kendini ondan da aşağı bilmelidir.
   Bu takdirde sofi Allah’ın azametini hissedip kendi acziyetini idrak eder.
   Allah’ın da istediği budur.
   Şimdi kendimize çeki düzen verme zamanıdır.
   Kolay gelsin.

 7. s.a vird dersine başlarken kalbi toplamak için büyüklerden himmet istemek yada mürşid rabıtası yapmak uygunmudur ? Birde adap üzere otururken bir müddet sonra diz üstü yada namaz oturuşu şeklinde oturulabilinizmi vird de

 8. hocam ara verilen virde yeniden başlanabilir mi???

  • Belirli bir süreyi geçtiyseniz tekrar başa dönmeniz gerekir.Bunun için yakınınızda bulunan bir çay ocağındaki vekil kardeşimizden bilgi alabilirsiniz.

 9. Salamün aleyküm ben tövbe almak istiyorum fakat gençlik yıllarım da yaptımış olduğum bi dövme var bu tövbe almaya engel mi

 10. Selam un aleykum kardesler , Sofi olma imkani bulunmayanlar , kendi baslarina zikir cekebilirler mi istedikleri sayida ?

  • Sofi olmayan sofinin çektiği zikri çekemez. Çekerse zarar etme ihtimali var. Ancak bulunduğunuz yerde Menzil’e bağlı vekil kardeşlerimiz vasıtası ile tövbe alabilir ve daha sonra da sofilerin çektiği zikri çekebilirsiniz.

 11. Selamun aleykum

  ben zikir cekmek icin el almak istiyorum.
  sizler bana yardim edebilir misiniz?

  • Nasihatler.Com

   Bulunduğunuz şehirde Adıyaman-Menzil sofilerini sorup bulun. Tövbe almak istediğinizi söyleyin. Onlar size yardımcı olurlar.

 12. Kurban. Ben yaklaşık iki ay önce vird dersi aldım. Fakat bir kere çekebildim. Tekrar günlük vird çekebilmem için vekilden vird talimatı almalı mıyım? Bilgilendirirsen sevinirim kurbanım.

 13. selamunaleyküm kurbanlar tüm sofiler için çokça dua ediniz RAB’bimiz cümlemimizin kellbini ALLAH’a çevirsin O’na ulaştırsın,ddostlarından eylesin dostları nasıl hizmet ediyorsa bizlerde öyle hizmet edelim amin.

 14. “Bir kimse, mürşidinden habersiz 100.000 kere tesbih çekse, bir kimse de mürşidinden talimat alarak yine 5000 defa tesbih çekse, 5000 defa tesbih çeken daha fazla istifade etmiş olur”

  Allah’ın adını ne kadar anacağımızı illa birinden mi izin alacağız? Zikrin fazlasının ne zararı var? Allah aşkına mantıklı bir cevap verebilir misin?

  • Hastaya hangi ilacı hangi saatte ne kadar alacağını doktor söyler. İnsan kendi başına istediği ilacı istediği kadar yutarsa ya daha çok hasta olur veya ölür.
   Bu da aynı şeydir. Zikir Mürşidin verdiği kadar çekilir.

 15. Ingiltere de tovbe alabilecegimiz bir yer var mi acaba ?

 16. Verdiginiz Cevap için Allah razı olsun peki bu aksam namazı sonrası yapılan rabıtayı biraz açıklar mısınız ?

  • Günlük Ders Olarak Yapılan Rabıta

   Mürid, günlük rabıta dersini yapacağı zaman, akşam namazından sonra, abdestli bir şekilde kıbleye karşı adap üzere oturur, gözlerini kapatır, yirmi beş (25) defa estağfirullah der. Mürşidinin dolunay gibi ilahi nurlarla parlayan cemalini hayalinde canlandırır. Onu gözünün önüne getirmeye ve ondaki nurlardan nasiplenmeye çalışır. Bunun için mürşidin iki kaşı arasından çıkan bembeyaz süt şeklindeki ilahi nurun ve feyzin, müridin ağzından girerek kalbinin üzerine geldiğini, kalbinden yayılarak bütün vücudunu sardığını düşünür. Buna 10-15 dakika devam eder. Rabıtanın en azı beş (5) dakikadır. Duruma göre bu süre uzatılabilir. Sonra 25 defa estağfirullah diyerek gözler açılır.

   Kadınlar ders rabıtası yaparken, mürşidi bir nur şeklinde, güneş gibi parlak vaziyette düşünürler. Mürşidin vücut azaları, başı, yüzü, gözü zahiri olarak değil, ilahi nur ve feyiz ile dolu gönlü ve o gönüldeki nurun dışa yansımış hâli düşünülür. Ruh ruha, kalp kalbe, gönül gönüle bağlanır ve ondaki ilahi nurdan, feyizden, sevgiden, ilimden ve edepten nasiplenmeye çalışır.

   Ders olarak yapılan rabıtanın vakti akşam ile yatsı arasıdır. Ramazan- şerif ayında ise bu ders öğle ile ikindi namazı arasında yapılır. Ramazan ayının ve orucun bereketinden istifade etmek için Ramazan ayında rabıta, gündüz yapılır.

   Arifler Yolunun Edepleri M.Saki El Huseyni

 17. Aksam namazından sonra yapılan rabıta ViRd gibi zorunlu mudur

  • Buna zorunlu demekten ziyade yaptığımız takdirde “Allah’ın hoşnutluğunu kazandıracak bir ameli her akşam yapmalı mıyız?” diye sormak daha açıklayıcı olur.
   Bizim de buna cevabımız; “Siz her akşam Allah Teala’nın hoşuna gidecek bir amel yapmak istemez misiniz?” diye soru ile cevap vermek olurdu.

 18. S,a virdi nasil artiriyoruz onu öğrenebilir miyim

  • Aleykum Selam, Bulunduğunuz yerde en yakın çay ocağına gidip bir vekil kardeşimizle konuşup kendisinden virdinizi arttırmasını isteyebilirsiniz.

 19. ViRd çekerken sırtta ağrı ve Allah diyeceğim yerde elhamdulillah dediğim oluyo normal mi

  • Sırtta ağrı eğer dersiniz yüksekse farklı yüksek değilse farklı olabilir. Oturuş bozukluğundan kaynaklanabilir.
   Allah yerine bilerek Elhamdulillah denirse olmaz. Bilmeden söylenirse bir şey olmaz.

  • s.aleyküm Elvan kardeşim, sırttaki ağrılar Mehmet Ildırar Hocanın sohbetlerinde bahsettiği nefsin terbiye olmaya başladığını gösteren işaretlerdir inşallah.

 20. Vird ne kadae süre cekilmez ise tekrar 5000den başlar?

 21. Kadıköy+Moto+Kurye

  Allah c.c. razı olsun…!

 22. s.a gurbanlar. ben tövbemi yenileyeğim inş. 2 sene oldu alalı. açıkcası nefsim ağır geldi ne rabıta yaptım ne başka bişe. 1 kere küçük hatme yaptım sadece. yarın allah izin verirse dergaha gidicem ve inşallah bir vekil vardır da el alırım. bana hiç vird dersi vermemişlerdi. son zamanlarda biraz fazla ilgilendim kendim tesbih çekiyordum ama çıktı karşıma işte. öğrenicem. Sorum şudur ki; dersi iphone da ki zikirmatikle çeksem olmaz mı? 5000 e geldiğinde kendi uyarısını veriyor. Tesbihi ben karıştırıyorum. olur mu olmaz mı? Herkese hayırlı geceler.

  • Telefonla ders çekmek gibi bir şey kesinlikle olamaz.
   Ayrıca Sadatın verdiği ders dışında tesbih çekmek doğru değildir.

 23. s.a ben tövbemi başkasından virdi başkasından aldım bi sorun olurmu?

  • Başkası derken eğer vekili kast ediyorsanız sorun olmaz.
   Eğer başka bir mürşidin vekilinden tövbe ve yine başka bir mürşidin vekilinden vird dersi aldıysanız sorun olur.

 24. esselamun aleykum vird dersımi yeni aldm sayılır arada kacırıyorum ama pek nadir oluyor. devamlı olarak istekle cekebilmem içn ne yapmalıyım dualırınızla inşlh. selametle

 25. Ben viyanada yasiyorum tövbe almak ve vird cekmek istiyorum bana yardimci olacak varmi burada ?

 26. s.a kalbiniz acıdığında virde devam edin dediler ama acıdan edilemiyor ne yapmamız gerekir

 27. cevabınız için şimdiden teşekkürler

 28. Selamün aleyküm . Üniversite öğrencisiyim ve kuran kursuna gidiyorum vird saatini sabah 7 ye ayarladım ama ders saatlerim dolayısıyla hep farklı başlıyorum mesela ikinde de başlıyorum bölüyorum sabah 7 ye kadar bitiriyorum bitirme saatine uymaya çalışıyorum ama başlama saatim hep farklı bir sakıncası var mı ?

  • ve aleyküm selam kendiniz için en uygun saati seçmelisiniz. Başlangıç saatinde başlamalı biraz olsun çekmeli, daha sonra kalanı çekip tamamlamalısınız.Başlama ve bitirme saatlerine riayet etmeli aksatmamaya çalışmalısınız.

 29. S.a ben beş altı sene önce tevbe aldım iki sene dersimi yaptım sonra kızım,olduktan sonra yapamadım iki buçuk senedir ve şuan unuttum nasıl yapılıyor bena yardım eder misiniz

  • Nasihatler.Com

   Vird dersi belirli bir süre çekilmediği zaman en başa dönmek gerekiyor. Bunun için sizin bir vekilden yeniden 5000 vird dersi ve talimatı almanız gerekiyor.
   Buradan olabilecek bir şey değildir.

 30. istanbul avrupa yakasından nerden vırd dersi alabilirim

  • Nasihatler.Com

   Bulunduğunuz semtte hanımların ve erkeklerin toplanıp hatme yaptığı yerlerdeki vekillerden vird dersi alabilirsiniz.
   Etrafınızdaki sofilerden sorarak öğrenebilirsiniz.

 31. Selamünaleyküm ve rahmetullah..ben vird çekmek istiyorum ama dersi nerden alacağım hakkında bilgim yok ne yapmalıyım nasıl vird dersi alacağım bilgi verir misiniz?

  • Nasihatler.Com

   Bağlı bulunduğunuz il veya ilçelerde “okuma evleri” veya “çay ocakları” bulunur.Buralara ulaşıp bilgi alabilir ve vird dersi alabilirsiniz.
   Okuma evleri her il ve ilçede bulunur.

   • okuma evlerine nasıl ulaşacağım google a yazdım hiç bir bilgi çıkmadı.Bir de ben erkekten değil kadın birinden almak istiyorum.Bayan biriyle görüşebilirim ankarada var mıdır daha ayrıntılı yazarsanız sevinicem Allah razı olsun..

    • Nasihatler.Com

     Siz tövbeyi kimden aldıysanız size vird dersini o kişi verebilir. Yani Gavs Hazretlerinin herhangi bir vekilinden vird dersi alabilirsiniz.
     Eğer daha tövbe almadıysanız vird dersi alamazsınız. Önce tövbe almanız gerekir.
     Ankara

     KAYAŞ SEMERKAND İLETİŞİM MERKEZİ
     Adres Bilgileri:
     Yeşilbayır mahallesi Sağduyu caddesi 53/C Kayaş-Mamak ANKARA
     İrtibat Bilgileri: 0312 372 15 25

     Buradan bilgi alabilirsiniz.

 32. Selamun aleykum ben peygamber efendimizin soyledigi ufak tesbihatlardan bos vakitlerimde cekmek istiyorum fakat cekilmez denildi peygamber efendimizin hadisle sabit olan sunnetlerini neden yapamiyoruz bu benim kafami cok kurcaliyor sofilige basladigimdan bu yana hep bi soru isareti oldu bu bana lutfen aydinlatirmisiniz

  • Nasihatler.Com

   Doktor hasta için en uygun olan ilacı bilir ve o ilacı kullanmasını ister. Eğer hasta doktorun sözünü dinleyip o ilacı kullanırsa hastalığı iyileşir ve insanlara faydalı hale gelir.
   Bu benzetmeden yola çıkarsak Gavs Hazretleri bir manevi doktordur. Sofinin hastalığını çok iyi bilir ve ihtiyacı olan manevi ilacı (vird-kalp zikri) kendisine verir. Eğer sofi bu manevi ilacı kullanırsa nefsi bir müddet sonra iman eder ve sofi kemalata kavuşur. Bundan sonra da etrafına fayda vermeye çalışır.
   Her ilaç veya zikir sizin için uygun olmayabilir, bunu siz kendi başınıza reçete haline getirip kullanmaya kalkarsanız olmaz. İnsan bilmediği işe karışmamalıdır. Mürşidi Kamil neyi verdiyse onu almalı neyi vermediyse de ona bakmamalıdır. Aksi takdirde mürşidinden istifade edemez.
   Pek çok zikir çeşidi vardır bunların hepsi size uygun demek değildir. Kişinin nefsini islah eden ancak kalp zikridir. Allah dostları da sadece bunu tavsiye ediyorlar.
   Mürşidinizin verdiğine devam edin, vermediğini yapmayın. Bu sizin için iyi olur.

 33. Vird almayı düşünüyorum çok da istiyorum ama işim nerde ne zaman olacağı belli değil yani her zaman müsait ortam yok ne yapabilirim?

 34. Vird esnasında her Fatiha okunup armağan edildikten sonra neler söylendiği hakkında bilgiye ulaşamadım. Hatırladığım kadarıyla ismi geçen sadatlardan gafletsiz vird çekmek için mürşide ricada bulunmaları mı isteniyordu ? bunu tam olarak yazabilir misiniz ?

 35. Selamünaleyküm.Kardeş ben yeni virde başladım.Virde başlama saatim her sabah 7 de.Yanlız geçen gün geç kalktım sabah ve haliyle vakti kaçırdım.O gün içinde virdimi çekmelimiyim yoksa terkedip ertesi günümü beklemeliyim…

 36. Selâmün aleyküm. Ben üniversite öğrencisiyim ve bu konularla son iki aydır ilgilenmeye başladım ve gerçekten bu yolda ilerlemek devam etmek istiyorum allah lafzı ile meşgul olmak istiyorum kime ulasabilirim yolumu nasıl bulabilirim ve tesetturlu değilim bunun bi sakıncası varmı. Allah razı olsun şimdiden ramazaniniz mübarek olsun amin.

  • Bulunduğunuz şehirde çevrenizden “Gavs Hazretlerinin hanım vekili” diye araştırırsanız veya Menzil sofilerinin toplandığı yeri araştırırsanız sonuca ulaşabilirsiniz. Sofiler sizi önce tövbeye götürürler sonra da vird dersi alırsınız. Gerisi kendiliğinden (Allah’ın ikramı) gelir. Allah yar ve yardımcınız olsun.

  • Aleyküm Selam. Açık olmanın hiç bir mahsuru yok onlar gerçekten insanı her şekilde kabul ediyorlar. Sen zaten gitip geldikten , nefsin yavaş yavaş terbiye olduktan sonra hemen kapanmak isticeksin.

 37. S.a.Allah (c.c.) hepinizden razı olsun bende okapiya çok gelmek istedm ama gelemedm belkide kendimi avutuyorum nasip degilmis diye yazıyı okuyunca kafama takildi acaba yalnşmı yapiyorum bende her yatsıdan sonra düzenli olarak çektigim tesbihlerim var şimdi şüpheye düstm devam etmelimiyim ,neyapmalıym yardmci olursanz sevinrm Allah (c.c) razı olsun.

  • Menzil den verilen vird dersi intisaplıları içindir. Gavs Hazretlerinden veya bir vekilinden tövbe almamış kimse bu dersi çekemez. Çekse de fayda görmez.
   Her şeyden önce mürşid-i kamile intisab etmek yani tövbe almak gerekiyor.
   Yani bir öğretmen nezaretinde eğitim veya bir doktor kontrolünde tedavi.

 38. yorumlari okudum ama biyerdeki cevabi anlamadim simdi vird cekerkenn gavs (k.s) dusuncegiz mi dusunmicez mi

  • Gavs Hazretlerinin rabıtası kalbi masivadan (Allah dan başka bir şeyi düşünmek) çözüp Allah’a bağlamak içindir.

  • Vird esnasında Gavs Hz k.s dahil kimse düşünülemez kurbanım Yalnızca Allah C.C düşünülecek inşaEllah.

 39. Selâmün aleyküm sofiler.. ben yeni sofi oldum vird almak istiyorum fakat vird almadan önce ne yapmam gerekiyor ezberlemem gereken isimler mi var ?

  • Öncelikle Allah mübarek ve daim etsin. Çevrenizdeki vekil kardeşlerimiz size bu konuda yardımcı olurlar. Hangi vekilden tövbe aldıysanız önce onunla konuşun.

 40. ben kayseride ikamet etmekteyim yukarıda bahsettiğiniz manevi hazdan faydalanmak ve manevi hastalıklarımdan kurtulmak istiyorum.Bana yardımcı olrusanız çok sevinirim Allah razı olsun

 41. “Zikir çekmeyen (gerçek manada) Nakşibendi olamaz.” (Gavs-ı Sani hazretleri K.S)

 42. Bir vekil abiye ihtiyacim var yardimci olurmusunuz ? :(

 43. ben virdlerimi esmaul husnalardan isimlerle 4 gruba ayirdim, hergun farkli bir grubu ceksem olurmu , yoksa virdde hergun ayni seyleri cekmek mi zorundayiz ?

  • Size vird dersini kim verdi?
   Eğer bir Allah dostu vermedi ve kendi bildiğinize çekiyorsanız bir fayda göremezsiniz. Vird’in maksadı Allah’ın rızası ve nefsin islahı içindir. Bu da ancak bir Allah dostunun rehberliğinde mümkün olur.

 44. S.A benim bir sorum olacak cevap verirseniz memnun olurum inşallah. Vird alacağım Allah nasip ederse. Vird esnasında sadatların isimlerini tek tek okurken hepsinin sonuna “K.s ” getirmek zorunlulugu var mıdır ?

 45. Namaz ve zikir esnasında şeyh düşünülür mü ? caiz midir ? Şeyhi düşünmek şirk midir?

  • Nasihatler.Com

   Birincisi; eğer gücünüz yetiyorsa namazda Allah ile birlikte olursunuz.
   İkincisi eğer buna gücünüz yetmiyorsa sizi Allah’a ve Resulullah’a ulaştırabilecek bir Allah dostunun yardımı ve himmeti ile birlikte olursunuz.
   Üçüncüsü ile sakın birlikte olmayın çünkü o şeytandır.
   Şimdi hangisi şirk oluyor ise ona siz karar verin.

 46. Allah razı olsun sizlerden kardeşlerim

 47. Allah razı olsun

 48. ÇOK GÜZEL KARDEŞİM ALLAH RAZI OLSUN İKİ SORUM OLCAK VİRD VESVESEYİ DEF EDER Mİ VE VİRD BÜYÜYÜ VEYA SİHRİ ETKİSİZ HALE GETİRİR Mİ? LÜTFEN CEVAP BEKLİYORUM

  • Vird Allah için yapılan bir zikirdir. Faydaları makalede yazılıdır.
   Sihir, büyü her zaman mevcut olmayabilir. Bazen insanlar nefislerinden geleni sihir, büyüden bilmektedirler.

 49. 6 ay önce ders aldım az çektim nasıl başlamalıyım
  ve tesbıh çekmeye alişkın değilim devamlı akloımdan sayıyorum tesbıhle vird çekmek şart mı

  • Tasavvuf yolunda ilerlemek ve Allah’a yaklaşmanın en kolay ve kısa yolu bu vird den geçmektedir.
   Gafletle çekildiği zaman insan sıkılmakta ve hiç bitmeyecekmiş gibi gelmektedir. Buna saymak da dahil..
   Vird’i çekmeye başlamadan önce “Allah için” oraya oturulduğu tefekkür edilip niyet edilirse ve o minval üzere rabıta da yapılırsa mürşidin himmeti gelir inşallah.
   Bu yolda sabır gerekiyor.

 50. Selamaleyküm. Yıllar önce bir sofinin zorlaması ile görevli kardeşimizden 5000 vird almıştım. Fakat düzenli çekemedim ve terkettim. Şimdi ise isteyerek tekrar başlamak istiyorum. Ne tavsiye edersiniz?

 51. selamün aleyküm,
  yaklaşık 2 haftadır vird çekmedim.ne yapmalıyım.olduğu gibi mi çekmeliyim yoksa yeniden vird dersi mi almalıyım.Allah razı olsun…

 52. virdin kazası olur mu?diyelim ki 7000 çekiyosun, 8 gün aksattığın oldu peş peşe değil ama bu 8 gün.9000 e geçmeden bu 8 günün dersini çekiyo musun?yoksa direk 9000 e geçiyo musun?

  • Virdin kazası olmaz.Size verilen ders miktarı neyse onu çekersiniz. Virdinizi artırmaya yetkili kişiden başkası (Gavs Hazretleri veya vekilleri) sizin virdinizin sayısını artıramaz.Sormadan kendi kendine ders artırmak ileri götürmez aksine geri götürür. Vird manevi bir ilaçtır, zamanında ve belirlenen miktarda alınmazsa vücut hasta olur.

 53. Allah razı olsun..

 54. Allah razı olsun, çok faydalı oldu.

 55. Yeni talimat kağıtlarında k.s. yazıyor. Söylense hoş olur insallah..

 56. S.A. ben yeni sofi oldum ama o ortamdaki yapilan gaflet mi deyim cahillik mi deyim (sirk) demiye dilim varmiyor
  beni urkuttu bilhassa cezbe hali hic hos bir goruntu degil bir bayana Allah icin dokulen bir goz yasi cok guzel yakisir bir tefekkur bir zikir bir muhabbet v.s …..
  ama ( cezbe ) sanki cin carpmis gibi bagirmalari kendinden gecmeleri o dagilan sac bas hic yakismiyor
  bir hanima ….
  birde hosuma gitmeyen su yanlissa birileri duzeltsin
  cennete giden yol menzildenmi geciyor.?
  menzildekiler beratini almis mi?
  Amelinden emin cenneti garantilemis mi ?
  lutfen beni aydinlatin . ben (yeni sofi oldum yeni musluman olmadim kimse beni yanlis anlamasin)

 57. Nasihatler.Com

  Sofiliğiniz hayırlı olsun. Cezbe ile ilgili Gavs-ı Sani Hazretlerinin yapmış olduğu açıklamayı ve konu hakkındaki görüşleri http://www.nasihatler.com/nasihatlerden/duduklu-tenceredeki-cezbe.html den okuyun.
  Cennete giden yol tanımlamasından ziyade yolu kısaltmak dersek daha doğru bir açıklama olur. Seyda Hazretleri Menzil’e gelen sofilere “Allah’a ulaşmak için yürüyerek gitmek, araba ile gitmek ve uçak ile gitmek” arasındaki farkları anlatırken Menzil’e bağlı olan sofilerin Peygamber Varisi ve evladı olan bu Seyyid zatların hatırına ve hürmetine, Allah Teala’nın yolu kısaltıp kolaylaştırdığını ifade etmiştir.

  Allah Teala size büyük bir imkan tanıyıp sizi sofi kılmış ve sevdiği dostunun kapısına “emanet” etmiş.Zamanı geldiğinde sizi tekrar oradan almak istediğini mealen bildirmiş. Sofiliğin gayesi; insanlara faydalı olarak yaşamak ve yaşadığımız bu dehşetli fitne asrında herhangi bir küfür ve belaya maruz kalmadan can emanetini teslim etmektir. Sorduğunuz diğer soruların cevabı ise; sizin en büyük iki düşmanınız olan şeytan ve nefs size sayısız soru sorarlar ve girdiğiniz yoldan sizi soğutup kaçırmak isterler. İnsanların olmayacak kusurlarını gözünüze sokarlar. Ama asla sizin kusurlarınızı size göstermezler.

 58. Kadıköy+Moto+Kurye

  Allah c.c. razı olsun

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>