KATEGORİ: Sesli Kuran-ı Kerim

Türkçe Meal ve açıklama ile Fatih Çollak’ın sesinden Kur’an-ı Kerim hatmi şerifi. Tüm surelerin Arapça sesli ve Türkçe yazılı ve sesli mealini okuyup dinleyebilirsiniz.Tüm sureler en kısa sürede yüklenecektir.

tarık suresi

Tarık Suresi

Tarık, geceleyin gelen, şiddetlice vuran, kapı çalan demektir. Surede geçen tarık ise gece fazla ışık saçan yıldıza denir ki, bu, sabah yıldızıdır.

ala-suresi

Ala Suresi

Mekke’de inen ilk surelerdendir. Cenab-ı Allah bu sûrede kâinatın esrarını, oluşunu, işleyişini özlü bir anlatımla ifade etmiştir.

Gaşiye Suresi

Sure adını, ilk ayette geçen ve her şeyi saran, kaplayan, dehşeti her şeye ulaşan kıyamet günü anlamına gelen “ğâşiye” den alır.

fecr-suresi

Fecr Suresi

Fecr,tan yerinin ağarması, şafak manasına gelir.Bu surede eski kavimlere ait kıssalar hatırlatılır.Dünya hayatından sonraki hayat ve oradaki durumlar anlatılır.

beled suresi

Beled Suresi

Kuranı Kerim’in 90.suresi olan Beled Suresi Mekke’de Kaf sûresinden sonra inmiştir. 20 ayettir. Adını, ilk âyette geçen, Mekke’yi anlatan ve “şehir” anlamına gelen “beled” kelimesinden...

Şems Suresi

Şems Suresi

Kuranı Kerim’in 91.suresi olan Şems Suresi Kadir suresinden sonra Mekke’de inmiştir, 15 ayettir. Adını, surenin ilk kelimesi olan ve “güneş” anlamına gelen “şems”ten alır. Bu...

leyl suresi

Leyl Suresi

Kuranı Kerim’in 92.suresi olan Leyl Suresi Geceye yeminle başladığı için “Leyl” denilmiştir. Mekke’de inmiştir, 21 ayettir. Bu sûrede insanoğlunun iki zıt davranışından, cömertlik ve cimrilikten...

duha suresi

Duha Suresi

Kuranı Kerim’in 93.suresi olan Duha Suresi Duha, kuşluk vakti demektir. Sure, adını ilk ayette geçen bu kelimeden alır. Fecr suresinden sonra Mekke’de inmiştir, 11 ayettir....

İnşirah Suresi

Kuranı Kerim’in 94.suresi olan İnşirah Suresi “İnşirâh” açılmak, genişlemek, sevinmek manalarına gelir. Duhâ sûresinden sonra Mekke’de inmiştir. 8 ayettir. Bu surede Peygamberimizin, çocukluğunda risalete hazırlamak...

tin suresi

Tin Suresi

Kuranı Kerim’in 95.suresi olan Tin Suresi Tin Suresi, dağ adı veya incir demektir. Bürûc sûresinden sonra Mekke’de inmiştir, 8 ayettir. (Türkçe meal dinlemek için oynatıcı...

Sitemizde 25 kategori'de 174 adet yazı bulunmaktadır.
Sayfa yüklenme süresi: 0,642 saniye.

Send this to a friend