ETİKET: sizin dininiz size

Kafirun Suresi

Kafirun Suresi

Kafirun Suresi. Mekke döneminin ilk yıllarında inen bu surede müşriklerin şahsında bütün putperestlere ilân edilmek üzere iman ile şirkin ayrı şeyler olduğu,bu iki inanç sistemi arasında bir benzerlik bulunmadığı,dolayısıyla ikisinin birlikte bulunmasının, iki inanç arasında bir uzlaşmaya gidilmesinin mümkün olmadığı..

Send this to a friend