logo

"Allah kabul etmeyeceği duayı ettirmez! Bu bir büyük sırdır."

(Sayfayı her yenilediğinizde değişik bir söz ile karşılaşırsınız)

Allah Teala insanı kendisinin halifesi olarak yarattı. İnsana secde edilmesini emretti. Melekler secde etti ama şeytan etmedi.
Evvelde peygamberler ve sonra Allah'ın dostları Mürşid-i Kamil zatlar Allah Teala'nın halifeleridir.
İnsanlar bu zatları ziyaret ettiği zaman menfaat görürler. İnsanlar bu zatların ziyareti ile Allah'ın hoşnutluğunu kazanabilirler.

"Niyet hayır, akıbet hayır.."