ETİKET: alev huzmesi

Cin Suresi

Mekke’de nâzil olmuştur: 28 ayettir. Cinlerin Kur’an dinleyip hidayete geldikleri anlatıldığından, sure bu ismi almıştır. Bu sure, yalnız insanların değil, cinlerin de Kur’an’a tâbi olduklarını bildiriyor.

Send this to a friend