Esma-ül Hüsna

Esma-Ül Hüsna

Esma-ül Hüsna, Allah’ın güzel isimleri demektir.Bir ayet-i kerimede: “En güzel isimler O’nundur (Allah’ındır)” (Haşr: 24) buyurulmaktadır.
Allah Teala Hazretlerinin bilinen isimlerini (Esma-ül Hüsna) ve anlamlarını bu videodan öğrenebilirsiniz. Videonun seslendirmesi Engin NOYAN’a aittir.

Esma-ül Hüsna

1

Allah

الله

Tüm isimleri içine alan ismidir.

2

Rahman

الرحمن

Rahman, rahmet sahibi.

3

Rahim

الرحيم

Acıyan, merhamet eden.

4

Adil

العدل

Adil olan.

5

Afüv

العفو

Affedici.

6

Ahir

الآخر

Varlığı sonrasız olan, varlığının zamansal sonu olmayan.

7

Alim

العليم

Her şeyi çok iyi bilen.

8

Aliyy

العلي

Ulu, yüce, üstün olan.

9

Azim

العظيم

Büyüklük sahibi.

10

Aziz

العزيز

Aziz, izzetli.

11

Bais

الباعث

Seçip ortaya çıkaran.

12

Baki

الباقي

Varlığının sonu olmayan, gelmeyen.

13

Bari

البارئ

Yaratan.

14

Basir

البصير

Gören.

15

Basit

الباسط

Ferahlatan, genişleten.

16

Batın

الباطن

Varlığı (zatı) gizli olan, cisim olarak görünmeyen.

17

Bedi

البديع

Örneksiz yaratan.

18

Berr

البَرّ

İyilik yapan.

19

Cami

الجامع

Toparlayan.

20

Cebbar

الجبّار

Güç kullanan.

21

Celil

الجليل

Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan demektir.

22

Dar

الضار

Zarar veren.

23

Evvel

الأوّل

Varlığı öncesiz olan, varlığının zamansal başı olmayan.

24

Fettah

الفتّاح

Açan, genişlik verici.

25

Gaffar

الغفّار

Bağışlayıcı.

26

Gafur

الغفور

Affeden.

27

Gani

الغني

Zengin.

28

Habir

الخبير

Her şeyden haberdar olan.

29

Hadi

الهادي

Hidayet verici.

30

Hafıd

الخافض

Perişan eden.

31

Hafiz

الحفيظ

Koruyucu.

32

Hakem

الحكم

Hakem.

33

Hakim

الحكيم

Her işi hikmetli olan.

34

Hakk

الحقّ

Varlığı (zatı) hiç değişmeden duran.

35

Halik

الخالق

Yaratıcı.

36

Halim

الحليم

Yumuşak muamele eden.

37

Hamid

الحميد

Övülen.

38

Hasib

الحسيب

Hesap gören.

39

Hayy

الحيّ

Her zaman diri olan.

40

Kabid

القابض

Sıkan, daraltan.

41

Kadir

القادر

Kudretli.

42

Kahhar

القهّار

Kahreden.

43

Kaviyy

القويّ

Kuvvetli.

44

Kayyum

القيّوم

Ayakta tutan.

45

Kebir

الكبير

Büyük.

46

Kerim

الكريم

Cömert.

47

Kuddüs

القدّوس

Tertemiz.

48

Latif

اللطيف

İnce, letafetli.

49

Macid

الماجد

Şanlı.

50

Malik-ül Mülk

مالك الملك

Mülkün gerçek ezeli ve ebedi sahibi.

51

Mani

المانع

Engel olan.

52

Mecid

المجيد

Şerefli.

53

Melik

الملك

Hükümdar.

54

Metin

المتين

Sağlam.

55

Mu’ahhir

المؤخّر

Geride bırakan, erteleyen.

56

Mucib

المجيب

İcabet eden.

57

Muğni

المغني

Zenginleştiren.

58

Muhsi

المحسي

Sayan.

59

Muhyi

المحيي

Canlandıran, dirilten.

60

Muid

المعيد

Döndüren.

61

Muiz

المعز

İzzet veren.

62

Mukaddim

المقدّم

Öne geçiren.

63

Mukit

المقيت

Besleyen.

64

Muksit

المقسط

Dürüst veya tasarruflu

65

Muktedir

المقتدر

İktidar sahibi.

66

Musavvir

المصور

Tasarımlayan, şekillendiren.

67

Mübdi’

المبدىء

Varlık veren

68

Müheymin

المهيْمن

Belirleyici.

69

Mü’min

المؤمن

Güvenen.

70

Mümit

المميت

Öldüren, can alan.

71

Müntakim

المنتقم

İntikam alan.

72

Müteali

المتعالِ

Her şeyden yüce.

73

Mütekebbir

المتكبّر

Bütün ihtişamın sahibi, Büyük ve büyüklenen

74

Müzil

المذل

Zillet veren.

75

Nafi

النافع

Faydalandıran.

76

Nur

النور

Evreni nurlandıran.

77

Rafi

الرافع

Yücelten.

78

Rakib

الرقيب

Kontrol ve gözetim altında bulunduran.

79

Ra’uf

الرؤوف

Esirgeyen.

80

Reşid

الرشيد

Doğru yola eriştiren.

81

Rezzak

الرزّاق

Rızıklandıran.

82

Sabur

الصبور

Sabırlı olan.

83

Samed

الصمد

Her şey kendisine muhtaç olan, kendisi ise hiçbir şeye muhtaç olmayan.

84

Şehid

الشهيد

Şahit.

85

Şekur

الشكور

Teşekkür eden.

86

Selam

السلام

Esenlik kaynağı.

87

Semi

السميع

İşiten.

88

Tevvab

التوّاب

Tövbelere kucak açan.

89

Vacid

الواجد

İcad eyleyen, varlığı kendinden olan.

90

Vahid

الواحد

Eşi ve benzeri olmayan, zatında tek olan.

91

Vali

الوالي

Evreni ve evrende olan her şeyi yöneten.

92

Varis

الوارث

Bütün servetlerin gerçek sahibi.

93

Vasi

الواسع

Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan.

94

Vedud

الودود

Sevilen.

95

Vehhab

الوهّاب

Karşılıksız bolca veren.

96

Vekil

الوكيل

Vekil kılınan.

97

Veli

الولي

Veli, dost.

98

Zahir

الظاهر

Yarattıklarıyla varlığı aşikar olan.

99

Zülcelal-i vel-İkram

ذو الجلال والإكرام

Şanlı ve İkramlı.

Esma-ül Hüsna

Arama Kayıtları:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı