logo

Allah bilindi ama görülmedi
Peygamberimiz SAV görüldü ama bilinmedi..!

(Sayfayı her yenilediğinizde değişik bir söz ile karşılaşırsınız)

HAZRETİ İSA PEYGAMBER HAKKINDA BİR BİLGİ
Hristiyanlar çarmıha gerilen kişiyi Hz.İsa Peygamber zannederler.
Oysa ki Allah Teala Hz.İsa'nın Yehuda isimli ashabını peygamber katillerine Hz.İsa suretinde göstermiş ve Yahudiler Hz.İsa diye Yehuda'yı asmışlardır.