Gavs Nedir? Ne Anlama Geliyor?

Gavs Nedir

Gavs Nedir? Ne Anlama Geliyor?

Hz. Muhammed (sav) dar-ı bekaya irtihal edince, onu bu dünyada temsil eden de Allah ile irtibatları kavi büyük insanlardır. Onlar, mazhariyetleri ve misyonlarıyla, bir bakıma yeryüzünde adeta Kabe konumundadırlar. Ehl-i tahkikin beyanına göre, bazen onlar Kabe’nin etrafında, bazen de Kabe onların etrafında döner. İşte böylesi kişilere Allah’ın matmah-ı nazarı anlamında “Kutub” adı verilir. Bu kişiler bulundukları mekanda, her zaman mevcudiyetlerini hissettiren, şeytanların uykularını kaçıran, bir kısım insanların vehimlerini izale eden, toprağın kuvve-i inbatiyesi gibi kudsi bir güce sahiptirler. Yine bunlar, hep tazarru ve naz u niyaz makamında bulunmaktadırlar. Allah böylelerinin bakışları ile kainata bakar, merhamet veya gadap eder.

Kutub makamının bir adım ötesinde “gavsiyet” makamı yer alır. Bu makamı ihraz edenlerin en büyük özelliği, tasarruflarının öldükten sonra da devam etmesidir. Her gavs bir kutuptur, fakat her kutub bir gavs değildir. Öyleleri de vardır ki, bu her iki makamı bünyesinde cem etme bahtiyarlığına ermiştir. Zannediyorum “kutbu’l-irşad” işte bu iki makamı birden ihraz etmiş ve halkı irşada me’zun insanlara verilen isim olsa gerek..

Gavs Nedir?

Bu açıdan kutbu’l-irşada; “hakikat-ı Ahmediye” yi tamamıyla temsil eden, dolayısıyla da “hakikat-ı Muhammediye” ye namzet olan insan nazarıyla da bakılabilir. O, bütün insanlığın iç alemi itibarıyla, yani kalbi, ruhu, vicdanı, hissi ve letaif-i maneviyesiyle mercii sayılan bir “menhel-i azbi’l-mevrûd; cennet kevserleri ölçüsünde tatlı su kaynağıdır.” Ve insanlığı sahil-i selamete çıkaracak bir rahmet ve ışıktır. Bu yönüyle ona, yeryüzünde tevhid güneşi denir. Herkes kendi istidadı veya elindeki kovasının büyüklüğü/küçüklüğü ölçüsünde ondan istifade edebilir. Öyleyse kutbu’l-irşad, misyonu, konumu ve zatı itibarıyla diğer velilerden en az üç kademe daha ileridedir.

Başkalarının onları tanımasına veya sair velilerden ayırt etmesine yardımcı olacak belirgin özellikleri yoktur. “İnsanlar arasında, insanlardan bir insan olarak bulunurlar.” Ne var ki, hassas ruhlar, liyakatlı kişiler bunları hemen sezer ve adeta bir mıknatısa kapılmış gibi, onların cazibelerine kapılıverirler. Bu özellikleri itibarıyla de onlar, etraflarına sürekli nur neşrederler. Hakkı aramak için yollara dökülenler de bunların cazibe-i kudsiyesi içine girer ve o dairede bütün bütün erir giderler.

Bütün bu değerlendirmeler nazara alındığında; bu kudsî me’hazlara sırt dönmekten daha öte bir talihsizlik olamaz denilebilir. Bana göre, bu kaynaklara müracaat etmeden yollara dökülenler, niyetleri ne kadar da samimi olursa olsun, çöllerde tek başlarına, rehbersiz yolculuk yapan insanlar gibidirler. Hatta bu kişilerin şahsî ibadet ve taatleri ne kadar çok da olsa, bu feyiz kaynaklarından yararlanmadıkları için, ileride dünyevî başka cazibe noktalarının cazibelerinden kurtulamayıp, yollarda kalabilirler. Hatta ibadet ü taatı bu denli çok olmayanlar, yüzleri bu ışık kaynaklarına dönük oldukları için, kayma ihtimalleri onlara göre daha azdır.

Ayrıca, bu tür insanların daire-i kudsiyeleri içinde bulunma, onlar gibi olma noktasında insana aşk, şevk ve ümit verir. Zira bunlar ideal insan olup, her Müslümanın hedefi olabilecek makamlarda bulunmaktadırlar. Bir diğer ifadeyle bunlar, bizim gibi sıradan insanlar için birer gaye-i hayaldirler. Zaten bu dünyada gaye-i hayali olmayan kişilerin, dört ayaklı behaimden farkı da yoktur. “İki günü müsavi olan, aldanmıştır” beyan-ı Nebevisi, herhalde bu hakikata işaret etmektedir.

Hasılı, kutbu’l-irşad, kainatın mana, mahiyet ve muhtevasını anlatan, yeryüzünde Cenab-ı Hakk’ın matmah-ı nazarı, kutb ve gavs makamının sahibi bir hakikat eridir.

Gavs Nedir? Ne Anlama Geliyor?

Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Arama Sonuçları:

BENZER YAZILAR

13 YORUM

 1. Nasihatler.Com dedi ki:

  Doğrudur Allah razı olsun.
  Bal yememiş bir kişi kavanoz içindeki balın tadını bilemez misali..
  Balı yiyen tadını bilir..

 2. muhammet menzilli sofi dedi ki:

  MENZİLE GİTMEYENLER BUNU ANLAMAZ GAVSI SANİYİ GÖRMEYENLER BUNU ANLAMAZ
  kendiniz ADIYAMAN KAHTA MENZİL köyüne gitseniz herşeyi anlarsınız biz burada ne kadar anlatsak boştur

 3. muhammet menzilli sofi dedi ki:

  MENZİLE GİTMEYENLER BUNU ANLAMAZ GAVSI SANİYİ GÖRMEYENLER BUNU ANLAMAZ
  kendiniz ADIYAMAN KAHTA MENZİL köyüne gitseniz herşeyi anlarsınız biz burada ne kadar anlatsak boştur

 4. Nasihatler.Com dedi ki:

  Bazı hal ve durumlar kaynaklarda yer almaz. Bu gibi durumlar kişinin makam ve hali ile ilgilidir. Tasvir edilen kabenin gavsın etrafında dönmesi ise Allah ile zamanın Gavsının arasında bir sırdır. Tıpkı Kuran-ı Kerim’de yer alan Elif, Lam, Mim ile başlayan surelerde Huruf-u Mukatta’nın açıklanamaması gibi.

 5. Nasihatler.Com dedi ki:

  Bazı hal ve durumlar kaynaklarda yer almaz. Bu gibi durumlar kişinin makam ve hali ile ilgilidir. Tasvir edilen kabenin gavsın etrafında dönmesi ise Allah ile zamanın Gavsının arasında bir sırdır. Tıpkı Kuran-ı Kerim’de yer alan Elif, Lam, Mim ile başlayan surelerde Huruf-u Mukatta’nın açıklanamaması gibi.

 6. Halil İbrahim dedi ki:

  Selam ve dua ile

 7. Halil İbrahim dedi ki:

  Selam ve dua ile

 8. Halil İbrahim ESER dedi ki:

  Kurbanlar ben bir şeyi çok merak ediyorum ve kafama takılıyor. Buna mümkünse bir cevap almak isterim. Gavs hazretlerinin, kabenin etrafında bazende kabenin onun etrafında döndüğüne ilişkin ayet ya da hadis kaynaklarda var mı? Yanlış anlaşılmasın eleştiri benim haddim değil merak ediyorum? Bu ve benzeri birtakım şeyler okuyoruz kaynakları neresidir?

 9. Halil İbrahim ESER dedi ki:

  Kurbanlar ben bir şeyi çok merak ediyorum ve kafama takılıyor. Buna mümkünse bir cevap almak isterim. Gavs hazretlerinin, kabenin etrafında bazende kabenin onun etrafında döndüğüne ilişkin ayet ya da hadis kaynaklarda var mı? Yanlış anlaşılmasın eleştiri benim haddim değil merak ediyorum? Bu ve benzeri birtakım şeyler okuyoruz kaynakları neresidir?

 10. ali dedi ki:

  kavrayamadım

 11. ali dedi ki:

  kavrayamadım

 12. kenan dedi ki:

  Çok güzel sitelerimiz var çok faydalanıyoruz bir de haramlar helaller ve şüphelileri günümüzün sıkıntılarına ilaç olacak maddeler halinde kitap yazılması çok güzel olur.

 13. kenan dedi ki:

  Çok güzel sitelerimiz var çok faydalanıyoruz bir de haramlar helaller ve şüphelileri günümüzün sıkıntılarına ilaç olacak maddeler halinde kitap yazılması çok güzel olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Send this to a friend